Winkelwagen

Consult Dirk Wallaert

<< Vorige - Volgende >>


Compleet schriftelijk consult.


Tot 10 vragen welke persoonlijk per brief beantwoord worden.

Artikelcode: 024Compleet schriftelijk consult.
Paragnost Dirk Wallaert is sedert 1990 bekend om zijn mediamieke waarnemingen en persoonlijke raadgevingen. 

U wilt schriftelijk mijn advies? Stuur een brief met een foto en je geboortedatum, samen met 10 vragen waar je graag het antwoord op had geweten. U krijgt dan binnen de 3 weken een schriftelijk antwoord terug op basis van zijn helderziende gaven. Voeg nu reeds de aanvraag van dit consult bij uw bestelling. Op die manier zijn we reeds op de hoogte van de komst van uw brief. Vergeet dan wel niet uw brief nog op te sturen. 
  • De onkosten worden voldaan door overschrijving op rekening: 
- België:  BE09 0001 5769 8657 (Bank Van de Post) ten name van Dirk Wallaert. 
- Nederland: NL25ABNA 0414658523 (Abn-Amro) ten name van D.P.M. Wallaert te Gent. 
- PayPal: Na ontvangst van uw bestelling zal u een uitnodiging per e-mail ontvangen om het bedrag per kredietkaart te betalen via de beveiligde servers van PayPal). 
  • Adres: Charles de Kerchovelaan 275 - 9000 Gent - België 
  • E-mail: dirk@mediums.gent
  • Mobiel nummer:
Vanuit Nederland: 0032 475 80 46 62
  •  De vraagstelling mag over het verleden, heden of toekomst gaan, hetgeen u op dit moment als probleem het sterkst beheerst.

- Vragen over een derde partij: Een vraag over een ander persoon mag door u gesteld worden met vermelding van diens volledige naam, familienaam en geboortedatum. Deze gegevens zijn noodzakelijk om me een beeld te vormen. U mag echter geen vragen stellen met het doel de bewuste persoon in diskrediet of verlegenheid te brengen. U mag dus enkel een vraag stellen met het doel uw eigen verbintenis of belangen met hem of haar beter te kunnen inschatten. Totale discretie inzake de verzameling van persoonlijke gegevens is door ons steeds gewaarborgd. Onze diensten zijn conform de Belgische wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in ratio beheerd door de Privacycommissie (CBPL) de Commissie voor bescherming van de persoonlijke levenssfeer, permanent te raadplegen op haar website www.privacycommission.be.

- Bij onduidelijke vraagstelling: Mocht uw vraagstelling voor ons onduidelijk geformuleerd zijn, dan zal ik om de nodige toelichting verzoeken. 

- Persoonlijke gegevens: De opgave van uw naam, voornaam, adres, geboortedatum en een geldig e-mailadres is verplicht. Al deze gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en nooit aan derden bekendgemaakt. 

- Kwaliteitslimiet: Getallen, eigennamen en datums kunnen niet verkregen worden. Alle voorspellingen inzake de tijd moeten als schatting beschouwd worden en zijn altijd onder voorbehoud van wijziging. 

- Onderzoek & antwoord: Ik zal naar best inzicht en vermogen uw vra(a)g(en) onderzoeken. Het onderzoek ervan wordt door mijzelf uitgevoerd, eventueel in samenwerking met collega's binnen of buiten mijn praktijk. Bij de formulering van mijn antwoord behoud ik me het recht bepaalde vaste teksten uit eigen of extern geraadpleegde bronnen over te nemen, met achtname van de toepasselijke copyrights, eventueel vertaald naar het Nederlands, aangevuld en/of aangepast volgens uw persoonlijke gegevens en/of situatie. Het antwoord is echter altijd conform het resultaat van mijn voorafgaandelijk persoonlijk onderzoek, al dan niet in samenwerking met collega's. 

- Beantwoordingslimiet: Het antwoord is definitief en kan niet verder ondervraagd worden of van bijkomende uitleg voorzien worden. Van deze regel kan afgeweken worden op voorwaarde dat de kosten voor deze extra beantwoording geaccepteerd en betaald worden. 

- Leveringstermijn: In normale omstandigheden deint u rekening te houden met 1 tot 2 weken. De termijn van beantwoording is voorzien op voorwaarde dat intussen uw betaling werd geregistreerd op mijn rekening. In uitzonderlijke situaties zoals ziekte of overmacht, zal u geïnformeerd worden indien de levering van mijn antwoord langer gaat duren dan verwacht. In dat geval heeft u het recht de nieuwe leveringstermijn stilzwijgend te accepteren of uw bestelling kostenloos te annuleren en uw betaling terug te krijgen. 

- Aansprakelijkheid: U als natuurlijk persoon, binnen voorafgaande administratie geregistreerd en bekend als aanvrager van onze dienstverlening draagt de verantwoordelijkheid in het verder gebruik of gebeurlijk misbruik van alle verkregen informatie en is geldig op gelijk welk niveau. 

- Copyright: U verbindt zich ertoe niets van de verkregen informatie te copiëren of openbaar te maken zonder voorafgaandelijke en uitdrukkelijke toestemming. U verbindt zich ertoe geen enkele verkregen informatie te misbruiken ten einde aan derden rechtstreekse of onrechtreekse schade toe te brengen, eveneens geldend op gelijk welk niveau.
euro 60.00
Deze dienst is beschikbaar !


Aantal